HVBhem Stockholm

HVBhem Stockholm

Välkommen till vårt HVBhem i Stockholm. Här har vi fokus på bland annat psykiatri och våra gemytliga och ombonade lokaler ligger i trakter som är vackra och nära naturen. Här är det inte bara nära till naturen utan även till Stockholm och det finns bra förbindelser när man vill åka kollektivt.

HVBhem med rehabilitering

Vi välkomnar män och kvinnor i vuxen ålder som lider av psykiatriska eller neuropsykiatriska problem. Du som har drog- eller alkoholrelaterade problem är också välkommen till vårt HVBhem i Stockholm, likaså personer som har permission och vill erhålla vård i enlighet med SoL, LPT, LRV, LVM. Samtliga i personalen har gedigen kunskap inom kognitiv psykoterapi, vård av missbrukare, KBT, ESL och neuropsykiatri. Hos oss pågår ett målmedvetet arbete för rehabilitering som bland annat inkluderar utredningar och inkvartering i boende som lämpligt för både transfer och utslussning inför inordnandet enligt LSS.

HVB Hem och boende i Stockholm

Om samtliga inblandade är överens så kan vårdtagaren, efter det att bedömningen är färdigställd och personen i fråga har besökt vårt HBVhem Stockholm, tillsammans med övriga ta ett beslut om inskrivning är av intresse. Under vårdtiden bor vårdtagaren i ett inlärnings- eller utslussningsboende. I huset intill finns alltid hjälpen nära till hands i form av kompetent och utbildad vårdpersonal. Finns det ett extra stort behov av vård, hjälp eller stöd så kan vi även erbjuda tillfälligt inhysande i huvudbyggnaden där det alltid är särskilt nära till personalens hjälp.

Behandlingen vid HVB Hem

De första åtgärderna är ämnade att stärka vårdtagarens sociala färdigheter, KBT, ADL, ESL samt nätverkande och förmågan att arbeta. Tillsammans med personalen tränar man bland annat på att handla i vanliga butiker, på att förbereda och laga mat eller andra enklare men viktiga sysslor som att tvätta, städa eller uträtta ärenden på banken. Allt eftersom trappas tiden med handledning ner och vårdtagaren blir då frigående och kan självständig sköta fler och fler sysslor på egen hand i sin lägenhet.

HVB Hem och det sociala

Socialiseringsfasen inleds med själva inflyttningen på HVBhem Stockholm och efter det påbörjas arbetet med att bygga upp vårdtagarens sociala färdigheter och att skapa en trygg och stabil grund att stå på. Tillsammans med vårdtagaren arbetar vi fram en handlingsplan som när den är klar även delges uppdragsgivaren. I detta skede kommer det även att tas initiativ till samtal med personer närstående till vårdtagaren, öppenvården och även god man. En psykologisk bedömning vårdtyngdsmätning och en bedömning av symptom, funktion, livskvalitets- och livsstillstillståndet.

Utförandet

När man når denna fas så fokuserar vi bland annat på meningsfulla aktiviteter samtalsterapi, ADL- samt färdighetsträning. Nätverkande och personlig utveckling står också högt upp på dagordningen.

Att befästa

Resultatet av, samt vilka olika egenskaper vårdtagaren känner att behandlingen utvecklat sammanfattas och redovisas. Det konstruktiva arbetet med nätverkande och hur man på bästa sätt förhindrar eventuella återfall fortskrider.

Utskrivningen

Här börjar förberedelserna inför den stundande utflyttningen och det eventuella behovet av eftervård diskuteras.

Uppföljning

Eftervården kan tillhandahålla uppföljning om det finns ett avtal. I annat fall kan KP och vårdtagaren gemensamt bestämma vad som är lämpligt.

Omvårdnadsboende

Vi har hemtrevliga och ombonade lokaler för dig som är fyllda 65 år och som söker en trygg men samtidigt varm livsmiljö. Här finns även personal i närheten dygnet runt. Omsorgen som bedrivs här är inte fokuserad på behandling utan primärt på att bevara och bygga vidare ADL-funktioner. Dock så finns här ett rehab-tänk i bakgrunden även om vi anser att det viktigaste är att bibehålla och bygga vidare på det sunda och detta i en miljö som är fridfull och avslappnande. Vårt mål är också vara en inspirationskälla som sporrar till egna aktiviteter. Vårt HVBhem i Stockholm erbjuder en mängd olika möjligheter när man vill ägna sig åt hobbys. Man kan exempelvis fördjupa sig i musik, laga mat, pyssla i trädgården, baka, spela bingo, motionsaktiviteter eller kortare utflykter.

Vi har ramavtal med bland annat:

  • Stockholm stad
  • Södertälje
  • Salem
  • Huddinge
  • Haninge
  • Nykvarn
  • Upplands Väsby
  • Sollentuna
  • Järfälla